Reality Praha

Reality Praha - Pražské reality

Hromosvody a bleskosvody

Reality-Praha - hl. stránka > Příslušenství realit > Hromosvody

Hromosvody a bleskosvody chrání naši realitu před požárem od statické atmosférické elektřiny. Z hlediska pravidel vybavení toto zařízení nemusí být instalováno na soukromém objektu - domě. Pravdou tady zůstává, že lepší žádný hromosvod nebo bleskosvod než hromosvod, který neodpovídá technickým požadavkům (např. nefukční spojení se zeměním). Každý hromosvod, který nainstalován na objektu by měl být řádně uzeměn, protože v opačném případě může přispět k požáru objektu od atmosférické elekrické energie. Revize bleskosvodu a měření zemnícího rámu hromosvodu by se měla provádět jednou za 2 roky. Zemnící svody na objektu rodinného domu by měly být alespoň dva (z důvodu potenciální poruchy jednoho). Každý zemnící svod musí být v místě styku se zeminou izolován plastovou izolací (z důvodů koroze). Elektrický svod hromosvodu může být tvořen lanem (starší provedení) nebo hliníkovou kulatinou (novější provedení). Montáž a revizi hromosvodů by měla provádět osoba oprávněná k činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních s příslušnou vyhláškou 50 §6-9.