Reality Praha

Reality Praha - Pražské reality

Komíny a kouřovody

Reality-Praha - hl. stránka > Příslušenství realit > Komíny

Komíny, kouřovody a vzduchové průduchy jsou důležité součástí našich nemovitostí a zajišťují jejich bezproblémový chod ohledně vytápění. Jejich výstavbu (komíny a kouřovody) musí provádět proškolené osoby v daném oboru s příslušnými zkouškami. Každý komín a kouřovod musí projít alespoň každoroční kontrolou průchodnosti a celistvosti. U kouřovodů pro topeniště na pevná paliva se toto musí provádět při trvalém obývání alespoň 2x za rok. U rekreačních objektů tato revize stačí 1x za rok. Kontrolu kouřovodu nebo komína provádí osoba k tomuto oprávněná - kominík s kulatým razítkem, který napíše revizní zprávu zařízení. Komíny a kouřovody musí být vyrobeny z nerezových trubek. Zděné komíny mohou být provedeny - postaveny se šamotovými trubkami. Staré komíny jsou dodatečně vybavovány vložkami z nerezu. Každý komín musí mít také u své paty dvířka do prostoru kouřovodu pro výběr vymetených sazí a dalších nečistot. Správně postavený kouřovod nebo komín, pravidelně revidovaný oprávněnou osobou, je zárukou protipožární ochrany každé nemovitosti ať už jde o dům, chatu, garáž nebo byt.