Reality Praha

Reality Praha - Pražské reality

Studny - zdroje vody

Reality-Praha - hl. stránka > Příslušenství realit > Studny

Studny jakožto zdroje vody podléhají určitým právním předpisům a pravidlům. A to, kdy můžete čerpat vodu a kdy nikoli. Jinak mít vlastní studnu jako zdroj vody je výhoda, kdy domácnost šetří poplatky za vodné a stočné. Také v případě výpadku veřejného vodovodu vlastní studna představuje určitou nezávislost na zdrojích vody. V případě bytů a rodinných domů v městské zástavbě použití studny jako zdroje vody odpadá, protože síť městských vodovodů zajištuje zásobování domácností vodou.
Studny jsou doménou venkova a bývají u každé nemovitosti. Čerpání vody zpravidla určuje vyhláška a to z důvodu udržování hladiny spodních vod. V teplých letních dnech může být proto problém s čerpáním vody z důvodu udržování patřičné výšky hladiny spodních vod.