Reality Praha

Reality Praha - Pražské reality

Plynové rozvody

Reality-Praha - hl. stránka > Příslušenství realit > Plynové rozvody

Plynové rozvody jsou provedením v ocelových (vodovodních) trubkách. Plynové trubky se dnes nešroubují, ale svařují se plamenem z důvodů bezpečnosti těsnění svaru. Montáž plynových trubek i plynoměru samotného musí provádět osoba proškolená na práci na vyhrazeném plynovém zařízení. Výměnu plynoměru pak provádí prověřený pracovník dodavatele plynu (RWE nebo Česká plynárenská). Každý plynoměr musí! být zaplombován. Z hlediska bezpečnosti je plyn poměrně nebezpečné médium, protože při jeho úniku vzniká spolu se vzduchem výbušná směs, která může při explozi zničit - zbourat celý dům - nemovitost. Výbuchy plynu v některých domech jsou toho důkazem. Plynové potrubí je značeno žlutou barvou. Přívod plynu do domu je středotlaký a každá nemovitost má svůj redukční ventil na nízkotlaký provoz plynu. Plyn se v domácnosti používá na vaření (sporák), ohřev vody (karma) nebo topení (plynový kotel). Používáme-li karmu nebo plynový kotel, musí být objekt vybaven odvodem spalin podle stavebních bezpečnostních předpisů. Tomuto problému se věnuje sekce komínů. Každé plynové zařízení musí projít každý rok revizní kontrolou oprávněnou soubou s oprávněním na vyhrazená plynová zařízení.