Reality Praha

Reality Praha - Pražské reality

Topení a vytápění

Reality-Praha - hl. stránka > Příslušenství realit > Topení

Topení a vytápění patři k nejdůležitějším věcem nemovitostí u nás. Žijeme totiž v severním mírném pásu s normálním létem a chladnou zimou. Při pořizovaní nové nemovitosti hraje tato skutečnost hlavní roli. Při výběru systému vytápění máme několik možností a to podle stavu peněženky, stavu a typu nemovitosti a možnosti energetických zdrojů.
V městské zástavbě je zpravidla vytápění plynovým kotlem nebo odpadním teplem z elektráren či místních tepláren. Cena v tomto případě bývá poněkud vyšší, protože jaksi nelze se odpojit nebo nezaplatit pokud se nám účet zdá poněkud vyšší. Jedinou variantou je vytápění pevnými palivy, pokud nám to podmínky dovolí.
Vytápění elektrikou - nočním proudem je příznané pro venkov, kam v některých případech plynofikace nedorazila nebo není výhodná. Jde dnes v podstatě o nejdražší druh vytápění.
Vytápění pevnými palivy se vrací do módy z důvodu rostoucí ceny vytápění jinými palivy (plyn, elektrika, tepelné čerpadlo). Pevná paliva (dřevo, uhlí) zůstavají dík svým pořizovacím cenám stále nejzajímavějším palivům pro vytápění. Někteří spotřebitelé standartní pevná paliva ještě prokládají pet-lahvemi nebo rozřezanými pneumatikami, aby ušetřili. Trh prostě zde funguje naprosto dokonale. Každé topeniště pro pevná paliva musí být vybaveno příslušným komínem, který by měl být pravidelně kontrolován oprávněnou osobou (kominík), která vypíše alespoň jednou za rok revisní zprávu pro topeniště i komín a kouřovod. Majitel nemovitosti by toto měl mít na zřeteli - je to v jeho zájmu - ochraňuje svůj majetek před hrozbou požáru.
Vytápění pomocí tepelných čerpadel přináší jistou energetickou úsporu přez vysoké vstupní náklady. Má jistopu nevýhodu, že ji nelze samostatně použít v extrémních mrazech, kdy jejich výkon přestává stačit a je potřeba posílit je o klasické způsoby vytápění.